Családrendszer elemzés

This post is also available in: English (angol)

A család a legfontosabb csoport, komplex működési egység a társadalomban. Jelentős értékeket hordoz, és nagy a személyiségformáló ereje, mivel a családtagok állandó érintkezésben vannak egymással. A család érzelmi kapcsolatokra épülő rendszer, ami meghatározza szociális és pszichés környezetünk alapjait. A családi rendszernek követniük kell a külső és belső változásokat. Ez sokszor nem könnyű, mert ilyenkor a családtagok egymáshoz való viszonya is megváltozik. Előfordul, hogy az ilyen változásokat a család nem képes követni, ilyenkor működészavar lép fel, ami viselkedéses vagy testi tünetek formájában jelentkezik. A családrendszer elemzés azon a tényen  alapul, hogy az egyén nem választható el a környezetétől, mert annak szerves része.

A család a jól működő mintákon kívül olyan nem megfelelő mintákat is továbbadhat tagjainak, amelyek tudattalanul is befolyásolják a tagokat, meghatározzák a családtagok életét. Az ilyen minták sokszor a gyermekekre vannak a legnagyobb hatással, és könnyen viselkedéses vagy testi tünetként jelenhetnek meg.

A családrendszer elemzés alatt a családfa is elemzésre kerül, segítségével elkezdődik a káros minták feltárása. A kliens aktuális társas kapcsolatai is kiindulási pontként szolgálnak a helyzet jobb megértéséhez.